Nous avons la chance à Berchem-Sainte-Agathe d’avoir de nombreux commerces et deux marchés sur notre territoire.
Ils ont une place essentielle dans notre quotidien. Particulièrement tout au long de cette crise, nos commerçants locaux nous ont rendu un énorme service en restant disponibles pour que vous, nous, ayons toujours les produits dont nous avions besoin. Le commerçant local, de par sa proximité dans
nos quartiers, constitue aussi un lieu où l’on vous connaît, reconnaît et où vous êtes reçus chaleureusement. Un lieu qui anime la vie de nos quartiers. Et il doit le rester !
Ils ont besoin de notre soutien et encore plus depuis la crise. Consommer chez nos commerçants locaux devient un acte citoyen.

Relevons le défi avec nos commerçants pour que notre consommation s’oriente encore plus vers l’artisanat et des produits de qualité, moins emballés, plus sains et de saison. « Consommer local » permet de réduire les surcoûts des intermédiaires de la distribution et les kilomètres parcourus. Ce n’est pas forcément plus cher !

Nous relocaliserons ainsi notre économie, nos emplois et préserverons nos ressources.

Tout le monde est gagnant !

Julie Walravens et l’équipe Ecolo-Groen
Berchem-Sainte-Agathe

In Sint-Agatha-Berchem hebben we gelukkig heel wat lokale handelaars en twee wekelijkse markten. Ze hebben een essentiële plaats in ons dagelijks leven. Tijdens de bizarre corona-tijden, verzetten zij hemel en aarde om voor ons beschikbaar te blijven; dankzij hen kon iedereen zijn dagdagelijkse inkopen doen ! De lokale handelaar is tevens, door zijn nabijheid, de plaats bij uitstek waar men u kent, waar men u graag verder helpt en men u steeds hartelijk ontvangt. De lokale handelaar vormt het hart van onze wijken en dat moet zo blijven.

Ze hebben onze hulp nodig en zeker nu, tijdens deze cruciale periode. Uw aankopen doen bij de lokale handelaar is kwestie van burgerzin.

Laat ons de uitdaging aangaan om ons aankoopgedrag nog meer te richten op artisanale, lokale en kwaliteitsproducten. We gaan voor minder verpakkingen, gezonder en seizoensgebonden ! Lokaal consumeren betekent minder kilometers, minder extra kosten; het hoeft dus niet noodzakelijk duurder te zijn.

Zo kunnen we onze economie, tewerkstelling herlokaliseren en kunnen we onze grondstoffen ontzien.

Hierbij wint iedereen !

Nos échevins – Katia Van Den Broucke & Thibault Wauthier
– onze schepenen
Nos conseillères CPAS – Christel Hendricx & Julie
Walravens – onze OCMW-raadsleden
Nos conseillers communaux – Mélanie Van Hoef & Houari
Bailiche – onze gemeenteraadsleden

Share This